Individuální vzdělávání (= domácí)

Zájemci o individuální (domácí) vzdělávání mohou z vážných důvodů (viz znění zákona č. 561/2004 Sb., § 41) požádat ředitele školy o povolení tohoto typu vzdělávání.

Naše forma hodnocení:

Rodič vzdělávající dítě doma musí doložit doklad o vzdělání a vyjádření školského poradenského zařízení.

Žák v individuálním vzdělávání platí snížené školné 3.600,- Kč za školní rok.

Adresa školy

 • Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.
 • K Rybníku 1330
 • 735 14 Orlová – Poruba
 • IČ: 29445191

Místo působení školy:

 • Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.
 • Montessori škola
 • Trnková 280
 • 735 51 Bohumín - Pudlov

Obchodní informace

 • IZO: 181043343
 • IČO: 29445191
 • Číslo účtu: 2500834000/2010