Školné

Školné je stanoveno ve výši 28.000,- Kč školní rok.

Školné je možno platit měsíčně po 2.800,- Kč (tedy 10 plateb za rok).

Školné pro individuální vzdělávání je stanoveno ve výši 3.600,- Kč školní rok.

Splatnost do 8. dne daného měsíce (př. za září je splatné do 8. září).

Školné se platí na číslo účtu 2500834000/2010.

Variabilní symbol: den a měsíc narození dítěte (např. 27.7. = VS: 277).

Adresa školy

 • Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.
 • K Rybníku 1330
 • 735 14 Orlová – Poruba
 • IČ: 29445191

Místo působení školy:

 • Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.
 • Montessori škola
 • Trnková 280
 • 735 51 Bohumín - Pudlov

Obchodní informace

 • IZO: 181043343
 • IČO: 29445191
 • Číslo účtu: 2500834000/2010