Stravování žáků

Obědy dětem zajišťujeme ve školní jídelně.

Cena obědů je částečně dotována městem Bohumín a jejich výše je stejná jako v ostatních bohumínských školách.

Jídlo se dováží ze školní kuchyně ZŠ a MŠ Čs. Armády v Bohumíně.

Cena obědů

Věková kategorie 6-10 let 26,- Kč

Věková kategorie 11-14 let 28,- Kč

Věková kategorie 14-15 let 31,- Kč

Záloha na školní rok 2018/2019 pro děti 6-10 let činí 480,- Kč; pro děti 11-14 let 520,- Kč, pro děti 14-15 let činí 580,- Kč.

Záloha je splatná příkazem k úhradě (nikoliv inkasem) do 15.9. 2018 a bude vyúčtována v červnu 2019.

Číslo účtu: 2500834000/2010, VS: datum narození dítěte bez roku (např 27.7. = vs 277).

Inkaso bude od října 2018 stahováno do 20. dne v měsíci.

Odhlášení i opětné přihlášení obědů je možné pouze přes nasdílenou tabulku (SharePoint), případně mail: smidlova@zspianeta.cz, SMS na tel. 604 850 440.

Nárok na poskytnutí oběda za dotovanou cenu

Nárok na poskytnutí oběda mají dle Zákona 561/2004 Sb. žáci jen v den, kdy probíhá výuka. Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 se považuje první den nepřítomnosti žáka ve škole z hlediska nároku na oběd za pobyt v zařízení. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce veškeré další obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole odhlásit, jinak musí obědy doplatit do jejich plné výše 51,- Kč.

Jídelníček

http://www.zscsa.cz/ v sekci Školní jídelna – Jídelní lístek (menu č. 1)

Adresa školy

 • Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.
 • K Rybníku 1330
 • 735 14 Orlová – Poruba
 • IČ: 29445191

Místo působení školy:

 • Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.
 • Montessori škola
 • Trnková 280
 • 735 51 Bohumín - Pudlov

Obchodní informace

 • IZO: 181043343
 • IČO: 29445191
 • Číslo účtu: 2500834000/2010