Menu Zavřeno

Školné

Školné je stanoveno ve výši 38.000,- Kč školní rok.

Školné je možno platit měsíčně po 3.800,- Kč (tedy 10 plateb za rok).

Školné pro individuální vzdělávání je stanoveno ve výši 5.000,- Kč za školní rok.

Splatnost do 8. dne daného měsíce (př. za září je splatné do 8. září).

Školné se platí na číslo účtu 2500834000/2010.

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte (např. 27.7.2008 = VS: 270708).