Menu Zavřeno

Složení školské rady při Soukromé základní škole Pianeta, s.r.o.

ode dne 5. 10. 2020:

Jmenováni členové zřizovatelem:

  • Martin Novák
  • Marek Pospíchal
  • Renáta Šmídlová

Voleni členové za zákonné zástupce:

  • Lenka Hatlapatková
  • Martin Jančařík
  • Petra Wodecká

Voleni členové za pedagogické pracovníky:

  • Lenka Gavlovská
  • Kateřina Kabieszová
  • Pavla Kováčová

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Volby volených členů školské rady probíhají podle volebního řádu, který vydává zřizovatel každé 3 roky.