Menu Zavřeno

Zápis

Informace o zápisu k základnímu vzdělávání – preferenční kritéria

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání v Soukromé základní škole Pianeta, s.r.o.

Cílem školy je přijmout žáky do školy tak, aby vytvořili co nejpřirozenější skupinu. Jedním z principů Montessori pedagogiky je práce v heterogenní skupině, proto jsou zavedeny tzv. trojročí, aby se děti mohly učit od sebe navzájem a mohly si být vzorem. Ve společnosti jsou schopnosti lidí, jak mentální, tak fyzické, rozděleny dle principů gaussovy křivky, která je modelem normálního rozdělení v populaci.

Bohužel jako malá škola s alternativním zaměřením vzdělávání, která přijímá pouze 8-12 žáků do prvních tříd, nemůžeme spoléhat na přirozené uspořádání skupiny.

Do kritérií vzdělávání jsme si tedy stanovili, že musíme přihlížet k vyrovnanému naplnění žáků. Při přijetí budou žáci dostávat body dle stanovených kritérií. V případě převisu zájemců nad kapacitními možnostmi školy dojde k losování (doporučení ombudsmana ČR).

Věříme, že chápete, že jsme k tomuto postupu dospěli v zájmu dosažení nejvyšší kvality vzdělávání a zároveň spravedlivého přístupu k vám a k vašim dětem.

Podmínky pro přijetí

1) odevzdání vyplněného dotazníku k montessori pedagogice zákonnými zástupci (osobně či elektronicky) – zasílán mailem po přihlášení k zápisu

2)     absolvování zákonnými zástupci zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (1. 4. – 30. 4. příslušného kalendářního roku) – přesné datum a organizaci zápisu určí ředitel školy (zveřejní na webových stránkách školy – www.zspianeta.cz, na úřední desce u hlavního vchodu do školy)

3)     vhodné personální, materiální a prostorové podmínky na straně ZŠ

4)     podpis Smlouvy o vzdělávání (smlouva je uzavírána na celou školní docházku, změny jsou upravovány dodatkem)

Preferenční kritéria:

Oblasti, které budou u zápisu hodnoceny.

Preferenční kritérium Obsah/popis kritéria
Porozumění a soulad s montessori vzdělávacím přístupem Vyplnění dotazníku
  Sourozenci uchazečů, kteří v současné době studují nebo v minulosti studovali na SZŠ Pianeta

V případě převisu zájemců nad kapacitními možnostmi školy bude přistoupeno k losování za výše určených podmínek.

Termín zápisu do 1. ročníku:

Duben – přesný harmonogram zápisu bude vždy včas upřesněn.

Přestup

Přestup probíhá po domluvě kdykoli v průběhu školního roku. Zákonní zástupci jsou zváni k rozhovoru o Montessori pedagogice a jsou seznámeni se specifiky výuky. Zároveň je umožněno dítěti zažít způsob výuky v naší škole ideálně po celý týden, aby mohlo samo vyhodnotit, zda se mu změna bude líbit.