Menu Zavřeno

Zápis

Jsme školou otevřenou všem, tedy i žákům se specifickými potřebami, nadaným, s handicapem. Kritériem výběru pro nás není nadání dítěte, ale snaha o vytvoření skupiny dětí reflektující život kolem nás při zachování optimální atmosféry ve třídě. Dalším důležitým kritériem pro přijetí do naší školy je také zájem obou rodičů (zákonných zástupců) o Montessori vzdělávání, respektování pravidel školy a jejich základních hodnot.

Termín zápisu do 1. ročníku:

Duben 2018 – přesný harmonogram zápisu bude včas upřesněn.

Přestup

Přestup probíhá po domluvě kdykoli v průběhu školního roku. Oba rodiče (zákonní zástupci) jsou zváni k rozhovoru o Montessori pedagogice a jsou seznámeni se specifiky výuky. Zároveň je umožněno dítěti zažít způsob výuky v naší škole ideálně po celý týden, aby mohlo samo vyhodnotit, zda se mu změna bude líbit.